Besluit kantinedienst woensdagavond

 

Het bestuur heeft besloten het advies van de Denktank met betrekking tot de kantinedienst op woensdagavonden over te nemen. Hieronder volgt de gang van zaken. Het bestuur beschouwt dit als een proef die na afloop van het rooster dat jullie nu ontvangen wordt geėvalueerd.

Over de tweede opdracht aan de Denktank betreffende de geldstromen en het daarover uitgebrachte advies  doet het bestuur op dit moment onderzoek. Zodra het bestuur een besluit hierover heeft genomen worden jullie hierover ingelicht.

 

Bezetting:

·         Uitgangspunt is altijd 2 personen en mogen altijd spelen

o   Rol 1e persoon

§  Heeft de sleutel om te open

§  Brengt de was terug

§  Heeft de verantwoording

§  Geeft de sleutel aan het eind aan 2e persoon

o   Rol 2e persoon

§  Werkt mee

§  Neemt de was mee

§  Neemt sleutel in ontvangst van 1e persoon

§  Wordt nu 1e persoon

§  tijdens spelen de kantine niet bezet neemt de eerste binnen komend persoon rol van 1e persoon tijdelijk waar.

 

Namens het bestuur,

 

Henk Knol, secretaris