Veranderingen interne toernooien, competities en kampioenschappen 2016.

GEBRUIK WERPCIRKELS

Het gebruik van werpcirkels is vanaf 20 april 2016 verplicht bij interne toernooien, competities en kampioenschappen.
Voor aanvang van iedere mêne dient de cirkel zodanig gemarkeerd te zijn, dat bij verschuiving de cirkel op de juiste plaats kan worden teruggelegd. De winnaar(s) van de toss nemen een cirkel mee naar het door hun gekozen terrein. Het team dat de laatste boule speelt neemt de cirkel mee naar de volgende positie.

NIVEAUCOMPETITIE

Bij aanvang van de Niveaucompetitie 2015 is afgesproken dat na afloop van deze competitie een evaluatie door de wedstrijdcommissie wordt uitgevoerd.
De reden voor deze evaluatie komt voort uit de gewijzigde puntenverdeling voor de Ranglijst (niveau waarop men speelt )van deze competitie in 2015.

De opzet in 2015 voor de Ranglijst:
2 winstpartijen +3 punten
1 winst en 1 verliespartij 0 punten
2 verliespartijen -3 punten
niet aanwezig 0 punten
De wedstrijdcommissie heeft bovenstaande opzet geëvalueerd en komt tot de conclusie dat de puntenverdeling voor het opstellen van de Ranglijst aangepast dient te worden.
Met deze aanpassing wordt beoogd dat de verschuivingen op de Ranglijst een dynamischer verloop krijgen.

Veranderingen Niveaucompetitie voor 2016:
Voor het opmaken van de Ranglijst wordt onderstaande puntenverdeling gehanteerd:
2 winstpartijen +4 punten
1 winstpartij +2 punten
2 verliespartijen 0 punten
niet aanwezig 0 punten

De niveaucompetitie wordt uitgebreid met meer speelavonden van 14 partijen in 2015 naar 22 partijen in 2016. Hiervan tellen voor het klassement de beste 16 partijen (dat was 10 partijen in 2015).

ZOMERCOMPETITIE

Aanpassing van het aantal wedstrijden.
De zomercompetitie bestaat voor 2016 uit 12 partijen op 6 avonden, waarvan de beste 8 partijen meetellen voor het klassement.
In 2015 waren het 14 partijen, waarvan de beste 10 partijen meetelden voor het eindklassement.

HET OPSTELLEN VAN DE KLASSEMENTEN

Voor het opstellen van de klassementen van de interne toernooien, competities en kampioenschappen worden door de WEDSTRIJDCOMMISSIE 2 software programma’s gebruikt, te weten:
Programma van Werkman
Programma van Rene Boer Rookhuizen

Beide programma’s gebruiken niet dezelfde criteria voor opstellen van het Klassement.
De wedstrijdcommissie heeft besloten dat wanneer de loting en de berekening van het KLASSEMENT wordt uitgevoerd door het programma Werkman de criteria WERKMAN worden gevolgd.
Wordt de loting door WERKMAN en het KLASSEMENT door het programma van Rene Boer Rookhuizen uitgevoerd dan gelden de criteria van het programma van Rene.

Waarin zitten de verschillen van deze programma’s?

Als de winstpartijen en het saldo gelijk zijn, volgt bij Werkman het klassement op basis van resultaat 1e partij, evt 2e partij evt. 3e partij.
Bij het programma van Rene geldt bij gelijk aantal winstpartijen en saldo eerst de grootste winstpartij, en vervolgens kleinste verliespartij.

Voorbeelden:
Knakentoernooi: loting en verwerking met behulp van programma WERKMAN.
Niveaucompetitie, zomercompetitie en wintercompetitie. Loting via Werkman; klassement met behulp van programma Rene.

Tot slot
De wedstrijdcommissie streeft er naar bovengenoemde veranderingen op korte termijn aan te passen in de ”Blauwe klapper” met de reglementen. Mochten er in de tussentijd vragen / onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met één van de leden van de wedstrijdcommissie.

April 2016
De Wedstrijdcommissie.