Aan alle leden van ín Boel Plezier,

BESTUURSMEDEDELINGEN

1. In de maand november zullen enkele bomen langs ons veld gerooid worden. Dit gaat ongetwijfeld met enige overlast gepaard. Het bestuur doet zijn best om deze activiteit te laten plaats vinden na ons Snerttoernooi op 12 november.

2, Na het rooien van de bomen zal extra grind worden aangebracht waar dit nodig is, in ieder geval vooraan aan de rechterkant van de baan.

3. Het waarborgen van de veiligheid in de kantine is een belangrijke taak van het bestuur. Het is daarom niet toegestaan honden vrij in de kantine te laten rondlopen. Wie zijn hond meeneemt naar de kantine moet hem kort aangelijnd achter in de kantine vastbinden zodanig dat de looplijnen vrij blijven..

4. De veldtraining voor nieuwe leden en C-licentiehouders zal in het voorjaar van 2018 worden verzorgd door Gert Elsinga. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd.

5. Van leden die kantinedienst hebben gehad wordt verwacht dat ze de gebruikte hand- en theedoeken mee naar huis nemen om ze daarna gewassen weer terug te leggen.

Aanvulling van drank in de koelkasten is een taak van de diensthebbende barmedewerkers. Deze aanvulling moet uit de koelkast in de keuken plaats vinden. De koelkast in de keuken moet dan worden bijgevuld uit de voorraad in het magazijn.

Lege frisdankflessen moeten worden weggelegd op de bekende plaats MET DOP.

6. Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van het woonadres, het telefoonnummer en het e-mailadres zo snel mogelijk via de mail door aan de secretaris.

Namens het bestuur,

Henk Knol, secretaris