Aan alle leden van ín Boel Plezier,

BESTUURSMEDEDELINGEN NOVEMBER 2017

De activiteitenkalender 2018 zal binnenkort bekend gemaakt worden.Het bestuur wil nu alvast het volgende onder jullie aandacht brengen.

1. De Algemene Ledenvergadering 2018 zal in afwijking van een jarenlange traditie niet op eenwoensdagavond worden gehouden maar op donderdag 1 maart.

2. De viering van het 30-jarig bestaan van ín Boel Plezier wordt gekoppeld aan het bbqtoernooi en is vastgesteld op zaterdag 25 augustus 2018. Nadere mededelingen volgen uiteraard.

3. Theo Linders is wederom bereid gevonden om de training voor leden met een W-licentie in het voorjaar van 2018 op zich te nemen. De eerste training is vastgesteld op maandag 19 maart. Ook hier volgen te zijner tijd nadere mededelingen.

4. Redacteur van het clubblad Wicher Dijkstra heeft moeten bedanken als lid van de vereniging wegens een slepende blessure. Hij wil wel voor de opmaak voor het clubblad blijven zorgen tot er eenvervanger is gevonden. Het bestuur doet een oproep aan de leden om zich te melden de vacature die op de duur op dit gebied gaat ontstaan in te vullen.

5. Er is onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot de sluitingstijden van de kantine op speeldagen. Het bestuurheeft ter bescherming van de dienstdoende kantinemedewerkers het volgende besloten. Een kwartier voor sluitingstijd worden er geen consumpties meer verstrekt en moet iedereen zijn rekening hebben betaald. De kantinemedewerkers kunnen dan de kas opmaken en het laatste glaswerk afwassen en daarna de kantine afsluiten op het vastgestelde tijdstip. De speeltijden zijn te vinden op de site en in de kantine.

Voor alle duidelijkheid: geen consumpties meer bestellen op dinsdag en vrijdag vanaf 16.45 uur, op woensdag vanaf 22.45 uur en op zondag vanaf 13.45 uur.

6. Onze penningmeester Ali Popping die meer dan 25 jaar de penningen van de club heeft beheerd is volgend jaar aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is in gesprek met Pieter Takens om in deze vacature te voorzien.

Namens het bestuur,

Henk Knol, secretaris