Bestuursmededeling 2017-12    

1.       Onze totaal vernieuwde website oogst alom waardering. De makers ervan hebben het bestuur bij monde van Jan Dammer echter duidelijk gemaakt dat de gebruiksvriendelijkheid  in hun ogen nog wel verbeterd kan worden. In dit opzicht zullen we in de komende periode hiervan het een en ander merken.

2.       Het rooster voor de kantinediensten en schoonmaakwerkzaamheden is voor de komende 6 maanden in het nieuwe jaar aan alle leden per e-mail verstuurd. Ook zij die niet ingeroosterd zijn hebben dus per mail een exemplaar ontvangen, handig om te raadplegen welke activiteiten op welke dagen georganiseerd worden! Het rooster is ook op de site geplaatst.

3.       Zoals bekend is er een schreeuwend gebrek aan scheidsrechters en wedstrijdleiders. Het bestuur van de NJBB werkt plannen uit om opleidingen te starten in de districten en niet meer centraal op één plaats (Nieuwegein), zoals tot nu toe het geval was. Hopelijk is dan de belemmering weggenomen van de verre reizen en zal er meer belangstelling ontstaan voor deze belangrijke functies. Nader bericht volgt.

Namens het bestuur,

Henk Knol, secretaris