Bestuursmededeling 2018-03    

1. Het eerste team van onze vereniging is kampioen geworden van een vijfde klasse in de NPC district Noord.

    Op 28 maart aanstaande, om 19.30 uur zal het bestuur hier aandacht aan besteden.

    Dit kampioenschap geeft recht op promotie naar de 4e klasse.

 

2. Op 10 april aanstaande is er een bespreking voor alle spelers die deel hebben uitgemaakt van een team dat heeft deel genomen aan de NPC

    Ook die leden die beschikken over een wedstrijdlicentie maar niet hebben deelgenomen zijn uitgenodigd.

    Uitleg hierover staat in de aan hen toegezonden mail.

 

3. In de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat Pieter Takens de functie van penningmeester gaat bekleden.

    Jelle Hoekzema zal de functie van 2e penningmeester op zich nemen.

 

Namens het bestuur,

Henk Knol, secretaris