MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR APRIL 2018

1.       Wegens vakantie van secretaris Henk Knol zullen de secretariaatstaken vanaf vrijdag 27 april tot nader aankondiging door de andere bestuursleden worden waargenomen.

2.       Het bestuur heeft in een brief aan de NJBB duidelijk gemaakt dat de voorgestelde nieuwe contributiestructuur niet op instemming kan rekenen van de leden van onze vereniging. De brief is in afschrift verstuurd naar District Noord van de NJBB en naar alle verenigingen van dit district. In dezelfde brief is melding gemaakt van onze onvrede met betrekking tot de gang van zaken rond de NPC.

3.       Het bestuur heeft besloten om voorlopig geen ledenlijsten te sturen naar leden van onze vereniging die hierom verzoeken. Dit vanwege de spoedig in te voeren nieuwe privacywetgeving. Om diezelfde reden zullen vanaf nu geen foto’s meer geplaatst worden op de site. Het bestuur wil eerst duidelijkheid over wat in het kader van de nieuwe wetgeving wel of niet is toegestaan.

20 april 2018

Namens het bestuur,

Henk Knol secretaris