NIEUWE CONTRIBUTIESTRUCTUUR

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn dat met ingang van 2020 door de NJBB een nieuwe contributiestructuur zal worden ingevoerd. Ieder lid van een bij de bond aangesloten vereniging is een zelfde bedrag verschuldigd aan licentiekosten. Anders gezegd: het verschil tussen leden met een W-licentie en een C-licentie verdwijnt.

Op de website van de NJBB (www.njbb.nl) wordt door middel van een filmpje uitgelegd wat dit inhoudt. Het bestuur adviseert alle leden hiervan kennis te nemen. Wat dit gaat inhouden voor 'n Boel Plezier zal het bestuur nader bestuderen. Uiteraard zult u hiervan te zijner tijd op de hoogte worden gebracht.

Namens het bestuur,

Henk Knol, secretaris

Rechtstreeks naar het filmpje kan ook via : https://youtu.be/TOsAQTXzqac