Mededelingen

 

Aan de leden van ín Boel Plezier,

1.       In de laatst gehouden bestuursvergadering heeft het bestuur afgesproken dat Jannie Muggen zich gaat bezig houden met Algemene Zaken, terwijl Ria Zijlstra-Mulder de functie van 2e secretaris gaat bekleden. De benoeming van Ria zal nog moeten worden bekrachtigd door de ALV.

2.       De contributie voor 2020 is als volgt samengesteld: Voor de verplichte licentiekosten heeft de NJBB een bedrag van 23.00 Euro vastgesteld. Dit is een verhoging van 0.50 cent in vergelijking met 2020. Het lidmaatschap van de vereniging kost 60.00 Euro, dit is inclusief de jaarlijkse verhoging van 1.00 Euro zoals door de ALV is besloten. Samen betaalt men dus 83.00 Euro

3.       Als datum voor de ALV 2021 is vastgesteld donderdag 18 februari. Het bestuur denkt na over een alternatieve wijze van vergaderen als de coronamaatregelen de traditionele vorm niet toelaten.

4.       Jannie Muggen zal als contactpersoon fungeren tussen enerzijds de leden onderling en anderzijds de commissieleden van Lief en Leed. Het is de bedoeling dat een lid Jannie benadert als hem of haarter ore is gekomen dat iemand aandacht verdient bij een plezierige of minder plezierige situatie. Je kunt haar benaderen via algemeen@boelplezier.nl. .

Assen, 11 november 2020

Namens het bestuur ,

Henk Knol, secretaris