1
Januari 2024
Lieve leden en donateurs,
Dit jaar wordt de toespraak voor mij een bijzondere, het zal mijn
laatste zijn als voorzier!
Dat maakt het voor mijn gevoel moeilijker dan voorheen.
Het zet je aan het denken, zo van ik stop ermee, wat laat ik achter
en hoe zal het verder gaan?
Maar goed:
Vorig jaar ben ik mijn verhaaltje begonnen met als thema
vertrouwen, dat ging over de monniken, dat herinnert U zich vast
wel!
Dit jaar gaat het over hoop, en dan bedoel ik hoop op het goed
funconeren van alles wat binnen onze jeu de boules club
gebeurt en moet gebeuren.
Wat gebeurt er dan allemaal wel?
Er is een wedstrijd commissie, een kannedienst , een klusgroep,
een bestuur en nog een heleboel andere vrijwilligers.
Iedereen die daarin zijn steentje bijdraagt doet dat omdat ze mee
willen werken om de club zo goed mogelijk te laten funconeren,
niet omdat ze denken zich als belangrijk persoon te moeten
waarmaken.
Soms kreeg ik weleens
Soms kreeg ik weleens het gevoel dat het bestuur en de WC
vergeleken werden met polieke organisaes.
In de poliek weet je dat je in een systeem werkt waar parjen
tegenover elkaar staan.
2
Je kunt dan van te voren inschaen dat je kriek zult krijgen op
alles wat je aandraagt.
Bij ons gaat dat niet op, wij hebben geen parjbelang, wij
proberen alleen maar de zaken voor de vereniging zo goed
mogelijk te organiseren.
Vaak wordt gezegd
Vaak wordt gezegd dat je in een bestuur ziend tegen kriek
moet kunnen, dat kan alleen als die kriek rechtstreeks bij je
terecht komt.
Dus mijn hoop is duidelijk:
Heb je een beter idee over het organiseren van iets binnen de
club, laat dat dan weten.
Het bestuur kan daar dan in alle openheid op reageren.
Hoop op wat moet gebeuren?
Iedereen weet inmiddels
Iedereen weet inmiddels dat het overal steeds moeilijker wordt
om vrijwilligers te krijgen die noodzakelijke funces op zich willen
nemen.
En dat geldt voor onze club ook, waarbij ook nog eens duidelijk is
dat de leeijd van onze leden zodanig is dat men vindt dat er in
een eerder stadium van het leven al voldoende gedaan is op
bestuurlijk of ander vrijwilligers gebied.
Uitdrukkingen als:
“Ik heb al in een bestuur gezeten, is ben al scheidsrechter
geweest, ik wil nu genieten van het leven”
(Alsof dat in een bestuur niet zou kunnen.)
3
Maar het is dus absoluut noodzakelijk dat ook de jongere leden
zich met allerlei taken gaan bemoeien.
Het vraagt natuurlijk enige verantwoordelijkheid, maar kan ook
veel voldoening geven.
En: Er is hoop.
Ja, ik heb goeie hoop
Ja, ik heb goeie hoop dat het weer goed komt.
Ik ga nog geen namen noemen, maar er zijn een paar door mij
persoonlijk zeer gewaardeerde personen, die overwegen mee te
werken binnen onze organisae en ik heb goede hoop dat ze dat
op zich nemen.
Het is nog niet voldoende, maar er is hoop.
Als ze het doen heb ik er het volste vertrouwen in dat bestuur en
wedstrijdcommissie blijven funconeren zoals dat gewenst is.
Kortom: er is hoop op een goede toekomst, ook zonder mij en de
tot nu toe ooh zo belangrijke Rikus Zeewuster, die ook afscheid
gaat nemen op de ALV.
Iets heel anders:
In het afgelopen jaar
In het afgelopen jaar zijn weer leden, of hun naasten, overleden.
Het komt inderdaad naar verhouding tot andere
sportverenigingen vaak voor.
Daar hee de gemiddelde leeijd van onze leden natuurlijk mee
te maken, maar het levert wel veel verdriege momenten.
4
Misschien kan, ieder op zijn eigen manier en denkend aan hen die
zij goed kenden, daar even bij slstaan.
Gelukkig kreeg ik onlangs
Gelukkig kreeg ik onlangs een opmerking van een al vele jaren
meedraaiend lid van onze club die spontaan, we hadden het over
iets anders, zei:
Ik vindt ’n Boel Plezier een bloeiende club, waar veel leden een
boel plezier van hebben.
En terug kijkend hee me dat best wel in een betere stemming
gebracht, zo van:
Er is hoop voor het beleven van plezier bij deze club
Nu nog heel iets anders.
Ik las nog even m’n toespraakje
Ik las nog even m’n toespraakje van vorig jaar door en daar las ik
een wel heel bijzondere zin: en ik zal hem leerlijk nog eens
voorlezen:
Onze W.C. biedt een programma waar ieder naar eigen wens
gebruik van kan maken.
De aorng W.C. betre hier natuurlijk wedstrijd commissie,
maar als je dit aan een willekeurig iemand voorleest zal die er wel
heel vreemde gedachten bij krijgen.
Die zal denken wat voor een bijzondere W.C. hebben ze daar dan
wel?
5
En dat brengt me natuurlijk
En dat brengt me natuurlijk op het onderwerp van verbeteren
toileen.
Al veel vaker was daarover gesproken, maar nooit kwam het er
van.
Was het beslist noodzakelijk?
Nee eigenlijk nog niet, maar wenselijk was het zeker wel.
In het afgelopen jaar hebben we de keuze gemaakt:
Alles helemaal vernieuwen, inclusief tegelwerk en mooie
moderne hangtoileen, of alleen de wastafels en toiletpoen
vervangen.
Gezien de kostenopgaven die we daarvoor kregen hebben we
voor het laatste gekozen.
En dan ben ik nu gekomen
En dan ben ik nu gekomen op een punt waar ik nog wel iets meer
wil noemen.
Namelijk doen we wel voldoende voor de club?
Ik kan jullie verklappen dat ik op een laatste bestuursvergadering
in een wat negaeve stemming aangaf het wat moeilijk te vinden
weer onderwerpen voor deze toespraak te vinden.
Meteen werd toen genoemd, het opkappen van de toileen, en
werd ik er heel duidelijk op gewezen dat er veel meer
onderwerpen zijn die in een soort van jaaroverzicht genoemd
kunnen worden.
Wat dachten jullie van de nieuwe lichnstallae?
Na meerdere keren kleine stapjes vooruit op dat gebied, kunnen
we nu eindelijk zeggen dat we het echt goed voor elkaar hebben.
6
Ooit begonnen met vier oude lichtbakken van de WMD en daarna
verbeterd met een soort TL verlichng, waar Willem Vos, als
grootste schakel in dat geheel, de verlichng mocht ontsteken
door een jeu de boules bal weg te reren. (uitleg)
Daarna kwam een aantal jaren geleden middels een gi van de
gemeente Assen een behoorlijke verbetering.
En nu dus de verlichng zoals we het graag willen hebben.
Ook hebben we het 35
Ook hebben we het 35 jarig bestaan van de vereniging gevierd
met elkaar.
Iets waar we denk ik met plezier op terug kunnen kijken.
We hebben meegedaan aan het programma hemmeled van RTV
Drenthe.
In ieder geval ook iets waar we met genoegen op terug kunnen
kijken, al liet ik het dan ook bij het sjoelen helemaal afweten.
Aandacht en naamsbekendheid hee het zeker gebracht.
Meer clinics dan ooit tevoren
Meer clinics dan ooit tevoren waren er in 2023.
Dat hee ook extra aandacht voor jeu de boules geleverd, maar
zeker ook meer inkomsten. We hebben er niet alleen bijna 1000
euro mee binnengehaald, maar ook aan het college van B en W
laten zien hoe mooi de sport petanque is en hoe belangrijk onze
vereniging kan zijn op sociaal vlak.
Wat nog meer?
Een leuke en vooral gezellige vrijwilligers bijeenkomst.
Introduce bijeenkomst voor leerlingen van Penta van het Dr.
Nassaucollege
7
En dan nog de presentae van onze club, en petanque in het
algemeen, bij de z.g. sportmarkt jdens de triatlon van Assen.
Kortom er is buiten alle sport- en spelacviteiten toch wel het
nodige gebeurd het afgelopen jaar.
En nu ik de sport- en
En nu ik de sport- en spelacviteiten genoemd heb moet ik daar
natuurlijk wel even weer aandacht aan besteden.
We hebben niet weer deelgenomen aan de NPC.
De reden daarvoor is denk ik wel bekend.
In de klasse waarin we tot nu toe speelden zijn we meerdere
jaren achtereen kampioen geworden.
De uitdaging daarvoor was dus niet groot meer.
Promoveren naar een hogere klasse gee zoveel verplichngen
over aantal wedstrijddagen en afstanden dat we daarvan hebben
afgezien.
Wel mag ik noemen dat er bij regionale toernooien heel wat
prijzen, waaronder ook een aantal eerste, zijn gewonnen door
leden van ’n Boel Plezier.
We tellen ook daarin dus nog steeds volop mee.
Binnen de club hee,
Binnen de club hee, evenals vorig jaar, en ik denk ook jaren
daarvoor, de W.C. weer een compleet programma aangeboden
aan de leden.
Ik hoef niet weer alle acviteiten op te noemen, u kent ze
allemaal en ik durf te beweren dat het niet, of in ieder geval niet
veel beter kan.
Een knappe prestae
8
Een knappe prestae die alleen waargemaakt kon worden door
de inzet van onze W.C. en andere medewerkers zoals bij
inschrijven van alle compees, toernooien en overige spel
momenten.
Verder kan en moet ik natuurlijk net als vorige jaren alle
medewerkers / vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Ik denk aan de kanne, de klusgroep, lief en leed, website en
prikbord.
Over het prikbord
Over het prikbord heb ik vorig jaar al gezegd:
Bekijk dat wat vaker. Er staat zoveel informae op en zo vaak
leuke uitspraken of reaces. Dus nogmaals, neem die kleine
moeite en bekijk wat er steeds weer opnieuw aan informae
opstaat.
Verder heb ik het over
Verder heb ik het over alle andere acviteiten zoals:
vlaggen ophangen, onderhoud van het speelveld, schoonmaken,
stoelen en tafels klaarzeen en weer opruimen, en denk eens aan
alles wat met computer en computerprogramma’s te maken hee
of met geluidsinstallae, muntenverkoop en zo zal er nog wel
meer zijn, kijk bijvoorbeeld maar eens om je heen hoe het hier
aangekleed is.
In ieder geval, ook voor wat ik nog vergeet op te noemen
Allemaal hartelijk bedankt.
En dan wil ik nu een toast uitbrengen op ’n Boel Plezier Assen,
voor 2024.