Aan de leden van n Boel Plezier Assen.

 

 

 

 

Geachte leden,

 

Er is enig verschil van mening ontstaan tussen de leden van n Boel Plezier Assen.

Het betreft deelname van niet leden (dus introducees) aan activiteiten van onze vereniging zoal het jaarlijkse Barbecue toernooi, de kaart en sjoelavond in december en de nieuwjaarsreceptie.

Introducees, veelal partners van leden, waren steeds welkom bij deze activiteiten, evenals geregistreerde donateurs. Deze laatste groep betaald ieder jaar een vast bedrag daarvoor. Voor introducees geldt dat niet.

 

Om aan dit verschil een eind te maken heeft het bestuur besloten de zaak recht te trekken op de volgende manier:

 

Partners van leden kunnen donateur van de vereniging worden tegen betaling

van 10,00 per jaar. Daarvoor heeft men toegang tot de hiervoor genoemde activiteiten. (alleen voor de BBQ zal natuurlijk wel betaald moeten worden, gelijk aan deelnemende leden)

 

In het vervolg zijn dus alleen leden en aangemelde donateurs welkom bij de genoemde activiteiten.

We hopen hiermee te zorgen voor gelijke behandeling voor alle leden en hun partners.

 

.

Namens het bestuur

 

 

Egbert Muggen.

Voorzitter.